Durup Vandværk a.m.b.a.

Års aflæsning

Års aflæsning af vand bliver d. 2 januar 2017.


Glædeligt jul og godt Nytår.


20-11-2017:

Durup Vandværk har konstateret en overskridelse af grænseværdien for Chloridazon – desphenyl i 2 boringer. Den ene boringen er lukket med øjeblikkelig virkning. De 2 øvrige boringer blandes, så grænseværdierne kan overholdes. Vandværket har modtaget nedenstående og vedhæftede notat fra Miljøstyrelsen:


Ifølge notat fra Miljøstyrelsen den 11. juli 2017:

Chloridazon – desphenyl er et nedbrydningsprodukt af Chloridazon, som blev forbudt i Danmark i 1996. I Danmark var det i perioden 1964 – 1996 anvendt som et ukrudtsmiddel til roer, rødbeder og løg.

 

Chloridazon er ikke klassificeret for sundhedsmæssige effekter – det vil sige, at stoffet ikke er akut giftigt ved indtagelse, ved inhalation eller ved optagelse over huden.

Stoffet er ikke øjen- eller hudirriterende og er ikke allergifremkaldende.

Chloridazon er ikke skadeligt for arveanlæggene, ikke kræftfremkaldende, ikke skadeligt for forplantningen eller fostre, og er ikke skadeligt for centralnervesystemet.

 

 

(*)Den sundhedsmæssige acceptable daglige indtagelse  af  chloridazon – desphenyl er i en vurdering fra Miljøstyrelsen vurderet til at være 300 µg/l for voksne og 50 µg/l for børn.

Styrelsen for patientsikkerhed vurderer derfor, på baggrund af den nuværende viden ( 0,7 µg/l), at der ikke vil være nogen kendte sundhedsmæssige risici ved at drikke vand fra forsyninger forurenet på de niveauer, der hidtil er set.  Durup Vandværk a.m.b.a.:: Møllevej 10, Durup :: 7870 Roslev :: Tlf. 20 62 22 11 :: Email post@durupvand.dk
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk